bground3.jpg

Inauguration ceremony of Governor of Bryansk region

Alexander Bogomaz entered the office of governor Bryansk region. I was invited to the ceremony to DK BMZ September 22 honoured guests among them it was general director of JSC “Proletariy”, deputy of Bryansk regional Duma Nikolay Viktorovich Kovtunov.

Погода в Сураже

Яндекс.Погода